Kwaliteitsborging

De rol van de een kwaliteitsborger is deels gelijkswaardig aan die van een toezichthouder / opzichter. Het verschil zit in de mate van controlemomenten, waar een toezichthouder dagelijks aanwezig is zal een kwaliteitsborger incidenteel onderdelen beproeven en beoordelen. Deze werkwijze wordt altijd omschreven in een projectstatusrapport. De opdrachtgever heeft op deze manier gevoel bij de status omtrent kwaliteit, planning, bouwplaats veiligheid en eventuele afwijkingen.