Bouwtoezicht

De rol van toezichthouder / opzichter is in de afgelopen jaren flink aan verandering onderhevig. Waar in het verleden alles gecontroleerd werd, vind er heden ten dage een kentering plaats. De aannemer dient meer en meer aan te tonen dat zijn gemaakte product kwalitatief voldoet. Dit zal alsmaar meer worden met de eventuele invoering van de nieuwe wet kwaliteitsborging.

BouwHerz heeft de insteek dat bij de ingang van een nieuwe bewerking meer en meer kwalitatieve uitgangspunten vastgelegd worden vooraf. Hierna zullen deze werkzaamheden middels steekproeven gecontroleerd worden. Tevens beheerd de opzichter de kwaliteitscontroles door de aannemer en ziet toe dat deze volledig en structureel toegepast worden.

Tevens kan de opzichter ingehuurd worden om bij te staan in het opleverproces.